Công Ty Giải Pháp Công Nghệ NIDI

Kết nối với chúng tôi:

Kết nối với chúng tôi:

Thông báo đưa Hệ thống quản lý tài sản chạy trực tuyến bằng tên miền: taisantructuyen.net

Thông báo đưa Hệ thống quản lý tài sản chạy trực tuyến bằng tên miền: taisantructuyen.net

Đối với các đơn vị chủ quản khi sử dụng taisantructuyen.net sẽ tổng hợp thống kê được số liệu tài sản công của các đơn vị trực thuộc trong ngành hoặc địa phương.

Các tính năng chính bao gồm:

NGHIỆP VỤ

Quản lý thông tin tài sản chi tiết:, người sử dụng, thiết bị, tài sản cơ sở vật chất, nhà sản xuất…

Quản lý đề nghị trang cấp

Theo dõi tăng, giảm tài sản

Đánh giá lại tài sản

Kiểm kê tài sản

Bảo dưỡng tài sản

Theo dõi sử dụng tài sản

Quản lý phân bổ tài sản

Quản lý cho mượn trang thiết bị

Quản lý trả mượn, thu hồi

Thanh lý, tính hao mòn khấu hao tài sản

Chức năng tìm kiếm, in ấn danh mục tài sản

Chi tiết tính ưu việt của phần mềm đề nghị truy cập website: taisantructuyen.net

Tư vấn hỗ trợ khách hàng

1900 636 083

T2 - T6: Từ 8h00 - 17h

Ý kiến khách hàng đối tác