Công Ty Giải Pháp Công Nghệ NIDI

Kết nối với chúng tôi:

Kết nối với chúng tôi:

Phần mềm Quản lý thư viện VietLibs

Phần mềm Quản lý thư viện VietLibs

1. Chức năng quản lý tài nguyên thư viện

1.1. Quản lý đầu sách
– Quản lý thông tin đầu sách, các thông tin liên quan đến đầu sách, nội dung mô tả chi tiết về đầu sách, loại sách, trạng thái sách, tên sách, tựa đề sách, các ký hiệu phân loại sách, tác giá sách, năm xuất bản, số lần tái bản.

– Quản lý thông tin đầu sách theo kho đóng và kho mở.

– Hỗ trợ tối đa việc tra cứu đầu sách theo tất cả các thông tin liên quan đến sách, kể cả phần mô tả và ghi chú của đầu sách.

1.2. Quản lý phân loại sách
– Quản lý loại sách lưu trữ trong thư viên, trong kho đóng và kho mở, quản lý cả các loại thông tin của một số dạng dữ liệu khác (tạp chí, bao chí, phim tư liệu, các dạng tài liệu khác,..).

– Tích hợp hệ thống phân loại sách theo các tiêu chuẩn thư viên chung của Việt Nam cũng như quốc tế.

1.3. Quản lý nhà xuất bản
– Quản lý thông tin nhà xuất bản, lưu trữ thông tin nhà xuất bản như phần quan trọng trong việc hỗ trợ tìm kiếm các loại tài liệu và đầu sách liên quan

1.4. Quản lý tình trạng sách
– Quản lý trạng thái sách, sách đang trong tình trạng phục vụ hay bảo dưỡng, đầu sách trong kho còn hay hết, có thể phục vụ nhu cầu muợn của đọc giả hay không, hay được ghi nhận vào các phiếu chờ

1.5. Quản lý tác giả sách
– Quản lý thông tin tác giả sách, lưu trữ các thông tin liên quan đến tác giả nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm các thông tin đầu sách dễ dàng và nhanh chóng.

1.6. Phân hệ quản lý kho, quầy, kệ
– Quản lý thông tin chi tiết về thông tin lưu trữ sách, các loại tài liệu khách trong kho, nhằm kho trợ tối đa cho việc tìm kiếm và bảo dưỡng sách và các loại tài liệu.

7. Quản lý vị trí sách trong kho
– Giải pháp hỗ trợ việc quản lý cả kho đóng và kho mở, từ giai đoạn nhận sách, lập mã số, mã vạch cho từng đầu sách, cho tới giai đoạn lưu trữ sách trong kho cũng như phục vụ đọc giả.

2. Chức năng quản lý bạn đọc

2.1. Quản lý bạn đọc

– Quản lý thông tin đọc giả thông qua mã số, mã vạch hay hệ thống ký hiệu riêng, lập hệ thống thẻ mượn, thẻ thẻ đọc sách, các loại thẻ khác dành cho nhiều đối tượng bạn đọc trong thư viện. Quản lý hình ảnh bạn đọc

2.2. Quản lý loại bạn đọc

– Quản lý loại độc giả tương ứng với chuyên môn, phòng đọc sẽ phục vụ cho từng loại đối tượng bạn đọc đặc trưng và chuyên biệt.

– Hỗ trợ tìm kiếm thông tin loại đọc giả theo hướng tiếp cận trực tiếp hay gian tiếp (Do chính bạn đọc thực hiện hay các nhân viên thư viên thực hiện)

3. Chức năng quản lý sách mượn

3.1. Quản lý nhân viên

– Quản lý nhân viên (thủ thư) của thư viên, nhân viên trực ban, nhân viên chịu trách nhiệm trong từng vị trí đặc trưng, quản lý các đối tượng liên quan khác.

– Lập thời gian biểu, phân công công tác, phân ca làm việc.

3.2. Quản lý quyền và phân quyền

– Chế độ phân quyền hoàn chỉnh, nhằm phục vụ cho môi trường cộng tác và đa người dùng, phần quyền phân cấp do chính ban quản trị thư viên thực hiện.

4. Chức năng báo cáo lưu thông

4.1. Quản lý hệ thống báo cáo
– Báo cáo nhà sách
– Báo cáo nhà xuất bản
– Báo cáo tác giả sách
– Báo cáo tình trạng sách
– Báo cáo vị trí sách
– Báo cáo bạn đọc
– Báo cáo phiếu mượn sách

4.2. Quản lý hệ thống thống kê
– Thống kê sách
– Thống kê nhà xuất bản
– Thống kê tác giả sách
– Thống kê vị trí lưu trữ sách trong kho
– Các thống kê khách liên quan

 

Tư vấn hỗ trợ khách hàng

1900 636 083

T2 - T6: Từ 8h00 - 17h

Ý kiến khách hàng đối tác