Công Ty Giải Pháp Công Nghệ NIDI

Kết nối với chúng tôi:

Kết nối với chúng tôi:

Hệ thống thi trắc nghiệm online

Hệ thống thi trắc nghiệm online

 

Các chức năng chính của hệ thống

– Quản lý tài khoản đăng nhập
– Quản lý thí sinh theo danh mục khoa, bộ môn, lớp
+ Thêm sửa, xóa khoa, bộ môn, lớp
+ Tổ chức cho thi theo từng môn

Quản lý tổ chức kỳ thi

+ Thêm mới, sủa, xóa các đề thi

+ Trộn để, đảo đề câu hỏi lựa chọn ngẫu nhiên
+ Vị trí đáp án sắp xếp ngẫu nhiên đối với câu hỏi giống nhau

Quản lý thời gian thi
+ Khi thi sinh đang làm bài bị tắt máy đột ngột vẫn có thể tiếp tục làm bài
+ Bài thi sẽ được tự động thu hồi và chấm điểm khi kết thúc thời gian thi
+ Bài thi chưa đăng nhập nhưng quá hạn thi vẫn bị thu hồi
Quản lý thi
+ Giám thị có quyền tước bài thi của thí sinh ngay trong khi thí sinh làm bài
Chấm điểm tự động
+ Tự động chấm điểm theo thang điểm có sẵn khi admin tạo đề thi

Khi thí sinh làm bài thi
+ Quản lý thời gian ngược khi thí sinh làm bài
+ Thống kê bài làm khi thí sinh đang làm bài thi
+ Quản lý địa chỉ IP của máy làm bài. Chống trường hợp thí sinh thoát đăng nhập nhờ bạn cùng phòng thi đăng nhập vào làm bài hộ
+ Thí sinh có thể nộp bài kết thúc nếu làm xong sớm hơn thời gian quy định

Khi hoàn tất thi

+ Hiển thị kết quả sau khi làm bài xong, kết quả sẽ được lưu lại theo từng môn mà thí sinh đã thi xong
+ Hiển thị chi tiết bài thi, chấm diểm, mã thí sinh đã hoàn thành thi
+ Điểm thi sẽ có ngay khi thí sinh nộp bài

Kết xuất báo cáo

– Hệ thống sẽ kết xuất tự động ra các loại báo cáo tổng hợp về tình hình thi của từng thí sinh, từng lớp, từng trường học.

Tư vấn hỗ trợ khách hàng

1900 636 083

T2 - T6: Từ 8h00 - 17h

Ý kiến khách hàng đối tác